AVÍS LEGAL

Identificació i Titularitat del lloc web

En compliment del que es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que el titular del lloc web és Digitel, amb domicili fiscal Avinguda de València, núm. 37 46701 de Gandia (València), CIF B97274195 i inscrita en el Registre Mercantil de València tomo 7343, secció Gral. foli 215, fulla v86902, inscripció 1ª.

Condicions d’ús

L’accés al lloc web és lliure i gratuït. Quan per a l’accés a determinats continguts o per a la utilització d’algun servei siga necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Digitel donarà a aquestes dades el tractament que corresponga en funció de la seua naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció dePolítica de Privacitat.

 

Propietat intel·lectual / Copyright

Digitel ostenta la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet són titularitat exclusiva de l’empresa propietària de la web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o dels seus continguts sense el previ consentiment per escrit de Digitel, excepte autorització legal.

Digitel no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguen en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

És necessari autoritzar la instal·lació de les cookies enviades pel servidor del lloc web.

Exclusió de responsabilitat

Digitel no es fa responsable en cap cas de cap mal que es poguera causar a un tercer pels usuaris de la web a conseqüència de l’ús il·legal o inadequat d’aquest, ni a conseqüència dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella, ni dels llocs vinculats a aquesta. Els responsables seran els usuaris o tercers causants dels danys.

L’accés a la Web no implica l’obligació per part de Digitel de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través d’aquesta. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament de cap mena.

Digitel no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Legislació aplicable

El present Avís Legal i les seues conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola que estiga en vigor a cada moment.